TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.

Krajské středisko registrovaných služeb
pro nevidomé a slabozraké

Facebook Youtube Instagram

O nás

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. vznikla v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a Zakládací listinou této obecně prospěšné společnosti vypracovanou zakladatelem Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek.

TyfloCentrum bylo založeno dne 26.6.2000 ustavením Správní rady a Dozorčí rady. Úřední zápis do rejstříku obecně prospěšných společností byl proveden 18.9.2000 u Krajského obchodního soudu v Ostravě, pod spisovým číslem O/122.

Posláním TyfloCentra je vytvářet a poskytovat služby sociální a technické pomoci nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům i občanům s kombinovaným zdravotním postižením, z nichž jedno je postižení zraku, vymezené Zakládací listinou TyfloCentra.

Jsou to služby a činnosti, které vedou k samostatnosti a nezávislosti, zdokonalují kvalitu života, podporují společenské, pracovní a kulturní uplatnění, dosažení integrace handicapovaných občanů do společnosti na zásadě rovnosti. Další činnosti směřují k rozšiřování možností pro uplatnění všestranných zájmů, ke komplexnímu zlepšování životních podmínek zdravotně, zejména těžce zrakově postižených občanů.

Služby a aktivity TyfloCentra mohou být využívány klienty celého Moravskoslezského kraje.

Pracovní tým:

ředitelka/sociální pracovnice: Ing. Petra Ďurková
sociální pracovník: Karel Kurland
sociální pracovnice/administrativní pracovnice: Kamila Rojáková, DiS.
pracovník v sociálních službách: Michal Štefanovič
pracovník v sociálních službách: Aleš Winkler
administrativní pracovnice: Mgr. Petra Becherová
účetní: Jana Dvorská
lektorka cizích jazyků: Mgr. Markéta Poštulková

Statutární orgán

Ing. Petra Ďurková

Správní rada:

Ing. Dagmar Filgasová - předseda správní rady
Mgr. Václav Polášek
Karel Kurland

Dozorčí rada:

Bc. Renata Jandrtová - předseda dozorčí rady
Ilona Kolomazníková
Gabriela Drozdová


Copyright © 2003-2022 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s.